TRV:06644

ID TRV:06644
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Trafikkstyringssystem skal overføre informasjon om feilhendelser og alarmer relatert til drift- og vedlikehold til systemer for diagnose og alarm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon