TRV:06645

ID TRV:06645
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Som minimum skal følgende informasjon overføres:
  1. systemfeil
  2. feil i applikasjon
  3. feil på hardware (herunder også varsel om for høy CPU-last, for lite minne)
  4. feil på kommunikasjon
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon