TRV:06647

ID TRV:06647
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Trafikkstyringssystem skal ha generisk symbolbibliotek.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon