TRV:06648

ID TRV:06648
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Egenskaper som farge, dynamikk og lyd skal kunne konfigureres generisk og sentralt i trafikkstyringssystemet for gitt symbolrepresentasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon