TRV:06649

ID TRV:06649
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Trafikkstyringssystemet og grensesnitt mot tilliggende systemer skal være konstruert for å ivareta integritet og konfidensialitet av informasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon