TRV:06653

ID TRV:06653
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Idriftsettelse av endrede infrastruktur- og rutedata skal kunne skje on-line uten at man må avbryte trafikkstyringssystemets primære funksjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon