TRV:06654

ID TRV:06654
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Følgende krav stilles til responstider for forespørsler i trafikkstyringssystemet:
  1. Forespørsel om tognummer ≤ 1,0 sek
  2. Forespørsel om detaljbilde ≤ 1,0 sek
  3. Forespørsel om oversiktsbilde ≤ 1,0 sek
  4. Forespørsel om toggraf ≤ 3,0 sek
  5. Forespørsel om togveikø ≤ 1,0 sek
  6. Forespørsel om feilliste ≤ 1,0 sek
  7. Forespørsel om alarmliste ≤ 1,0 sek
  8. Forespørsel om ruteplan ≤ 3,0 sek
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon