TRV:06656

ID TRV:06656
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Følgende krav stilles til responstider for indikering i trafikkstyringssystemet, se Tabell: Responstid indikering.


Responstid 1: Fra en indikering mottas i trafikkstyringssystemets sentralutrustning til den vises på det aktuelle bildet. I responstiden er det medregnet tiden trafikkstyringssystemets sentralutrustning bruker på behandlingen av indikeringen.

Responstid 2: Fra en indikering mottas på grensesnitt mellom forrigling/RBC og trafikkstyringssystem til den vises på det aktuelle bildet i sentralen. I responstiden er det medregnet tiden trafikkstyringssystemets sentralutrustning bruker på å behandle indikeringen, tiden overføringen over transmisjonsnettet tar og den tiden understasjonen (dersom understasjon benyttes) bruker på å behandle indikeringen.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon