TRV:06695

ID TRV:06695
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved betjening av forriglingsutrustning fra lokalt betjeningsanlegg skal det benyttes stillerapparat eller programvarebasert betjeningsanlegg med tastatur og eventuelt med pekeverktøy (f.eks. mus).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon