TRV:06696

ID TRV:06696
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Manøverutrustning skal kunne ivareta følgende funksjonalitet:
  1. komplett NX/OC funksjonalitet
  2. overføring av status til vekselmanøversats
  3. timer for veibom
  4. automatikk for kryssningsknapper
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon