TRV:06697

ID TRV:06697
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Manøverutrustning bør kunne ha funksjon for innsamling av måleverdier (analoge og digitale).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon