TRV:06698

ID TRV:06698
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Manøverutrustning bør kunne ha funksjon for overvåkning av grenseverdier. Endring av grenseverdier bør kunne nedlastes fra trafikkstyringssystemet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon