TRV:06699

ID TRV:06699
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Manøverutrustning bør kunne ha funksjon for tellerstandsregistrering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon