TRV:06700

ID TRV:06700
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Lokal prioritering av indikeringer skal være mulig. For overføring fra/til trafikkstyringssystemet sentralutrustning skal følgende prioriteringsrekkefølge benyttes:
  1. ordrer
  2. indikeringer
  3. måleverdier (analoge og digitale)
  4. tellerstander
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon