TRV:06702

ID TRV:06702
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Tilgang til lokalt betjeningsanlegg skal gis til følgende funksjonsnivå:
  1. operatør
  2. systemansvarlig
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon