TRV:06705

ID TRV:06705
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Systemansvarlig skal ha tilgang til system og applikasjonsprogramvare i lokalt betjeningsanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon