TRV:06710

ID TRV:06710
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Enkelte ordre skal kunne defineres som kritiske, og gis en ekstra barriere mot feilaktig ordregiving. Gjeldende kritiske kommandoer fremgår av vedlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon