TRV:06713

ID TRV:06713
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Lokalt betjeningsanlegg skal kunne sende alle aktuelle ordre til forriglingsutrustningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon