TRV:06715

ID TRV:06715
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Brukergrensesnitt for ordregiving og betjening skal være menystyrt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon