TRV:06716

ID TRV:06716
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Valg av objekter og ordregiving skal skje ved bruk av pekeutstyr (f.eks. mus) eller tastatur.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon