TRV:06719

ID TRV:06719
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Ordre til signal skal minimum være:
  1. sperring og oppheving av sperring av signal i ”Stopp”
  2. utløse togvei og skiftevei
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon