TRV:06724

ID TRV:06724
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ikke objektavhengige ordre skal minimum være:
  1. Sperring av alle signaler i stopp.
  2. Opphev sperring av alle signaler i stopp.
  3. Tidsutløse alle togveier.
  4. Automatisk gjennomgangsdrift av/på.
  5. Stasjonsstyring/fjernstyring.
  6. Sporvekselvarme av/på.
  7. Frigivning og oppheving av frigiving for lokal skifting.
  8. Avsporingsindikator utkoblet/innkoblet.
  9. Kvittering av ankomstvarsling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon