TRV:06726

ID TRV:06726
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det skal ved å velge begynnelsespunkt og sluttpunkt være mulig å spesifisere en forlenget togvei som består av flere togveier.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon