TRV:06728

ID TRV:06728
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) For en forlenget togvei skal det være mulig å velge viapunkter for så å iverksette aktuell togveiordre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon