TRV:06731

ID TRV:06731
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Indikeringer i lokalt betjeningsanlegg skal være tilsvarende detaljbildet for trafikkstyringssystemet,

se avsnitt indikeringer, med følgende unntak:

  1. Automatisk togveisstilling skal normalt ikke indikeres.
  2. Tognummer skal normalt ikke indikeres.
  3. Magasinerte togveier skal indikeres når mangasineringsinformasjon er tilgjengelig i understasjon.
  4. Nødfrakobling av kontaktledningsspenning skal normalt ikke indikeres.
  5. Alarm ved rødlyspassering skal normalt ikke indikeres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon