TRV:06734

ID TRV:06734
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Lokalt betjeningsanlegg skal kunne motta alle indikeringer fra forriglingsutrustningen og presentere disse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon