TRV:06737

ID TRV:06737
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Det skal være muligheter for brukerdefinerte farger, men visse grunnfarger og deres betydning skal være faste:
  1. grå/svart: Togvei ikke stilt
  2. rødt: Belagt/sperret
  3. grønn: Stilt togvei
  4. gul: Stilt skiftevei
  5. blå: Lokalt frigitt
  6. hvit: Feilindikering/feilstatus
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon