TRV:06738

ID TRV:06738
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Det skal minimum kunne defineres 3 ulike blinkfrekvenser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon