TRV:06740

ID TRV:06740
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Hendelser skal vises i klartekst i en eller flere lister avhengig av type og status i tillegg til indikering i bilde som beskrevet i avsnitt indikeringer.
b) Hendelser skal skrives inn i listen fortløpende fra toppen av listen.
c) Når listen er full skal en hendelse i bunnen av listen automatisk slettes når det legges inn en ny hendelse i toppen av listen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon