TRV:06743

ID TRV:06743
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Følgende status til feilhendelser og alarmer skal ha individuelle visningsmodus i driftsdagbok:
  1. aktiv og ikke kvittert.
  2. aktiv og kvittert.
  3. ikke lenger aktiv og ikke kvittert.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon