TRV:06751

ID TRV:06751
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Det skal være mulig å definere forskjellig alarmhåndtering avhengig av alarm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon