TRV:06752

ID TRV:06752
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Det skal være mulig å definere forskjellige alarmpresentasjoner og kombinasjoner av disse avhengig av alarm:
  1. alarm for passering av hovedsignal/stoppskilt uten kjøretillatelse(forskjellige alarmsignal skal kunne defineres).
  2. indikering
  3. alarmtekst
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon