TRV:06757

ID TRV:06757
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Alarmlogg skal minimum vise følgende informasjon for alarmer:
  1. tidspunkt
  2. stedsangivelse
  3. beskrivelse av feil
  4. angivelse av status
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon