TRV:06758

ID TRV:06758
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Kommentarer til de enkelte alarmer skal kunne skrives inn i alarmlogg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon