TRV:06767

ID TRV:06767
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Loggede hendelser skal kunne overføres til eksternt lagringsmedium.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon