TRV:06772

ID TRV:06772
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det stilles samme konstruksjonskrav til programvarebasert betjeningsanlegg som til trafikkstyringssystem, ref. avsnitt konstruksjonskrav.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon