TRV:06773

ID TRV:06773
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Stillerapparatet skal, avhengig av stasjonens forriglingsutrustning, være utstyrt med:
 1. spordiagram
 2. stiller for sikring av togvei
 3. stiller for sikring av skiftevei
 4. stiller for høyt skiftesignal
 5. stiller for omlegging av sporveksler
 6. stiller for frigivning av sporveksel for lokalomlegging
 7. stiller for frigivning av S-lås
 8. trykknapp for omstilling av samtlige signal til "Stopp"
 9. stiller og trykknapp for omkopling av betjening til/fra fjernstyring/stasjonsstyring.
 10. stiller og trykknapp for automatisk gjennomgangsdrift på/av
 11. trykknapp for kunstig tog passasje
 12. trykknapp for kvittering av ankomstvarsling
 13. trykknapp for lys i stillerapparat
 14. stillere for frigiving av rigel
 15. stiller for sporvekselvarme på/av
 16. trykknapp for kvittering av jordfeil
 17. stiller og trykknapp for betjening av veisikringsanlegg der dette inngår i forriglingsutrustningen
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon