TRV:06778

ID TRV:06778
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Stasjonens sporanlegg skal deles opp tilsvarende togdeteksjonens sporavsnitt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon