TRV:06780

ID TRV:06780
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) For hver tilstøtende blokkstrekning skal det være en blokklampe som:
  1. indikerer at nærmeste sporavsnitt er fritt og linjeblokken ikke er retningsinnstilt mot stasjonen (hvitt lys).
  2. indikerer linjeblokk retningsinnstilt mot stasjonen (hvitt blinklys).
  3. indikerer tog på nærmeste sporavsnitt på blokkstrekningen (slukket).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon