TRV:06782

ID TRV:06782
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Innkjør-/utkjørtogveier skal ha en togveislampe som:
  1. er normalt mørk.
  2. tennes med blått lys når togvei er sikret.
  3. plasseres ved aktuelle togveier.
  4. er felles for togveier som ikke kan sikres samtidig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon