TRV:06786

ID TRV:06786
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst k) Veisikringsanlegg på stasjon skal ha kontrollamper for indikering av status med funksjon som beskrevet i Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon