TRV:06787

ID TRV:06787
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst l) Stiller for sikring av togvei:
  1. skal ha rødt håndtak.
  2. skal ha normalstilling vinkelrett på sporplanet.
  3. skal kunne legges til høyre og til venstre, og fjære tilbake til normalstilling.
  4. Ordre om togvei gis ved å legge togveiens stillere i togveiens retning.
  5. Ordre om signalstopp gis ved å legge togveiens stillere mot hverandre.
  6. Ordre om utløsning av togvei gis ved å legge togveiens stillere fra hverandre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon