TRV:06788

ID TRV:06788
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst m) Stiller for sikring av skiftevei:
  1. skal ha grønt håndtak.
  2. skal ha normalstilling vinkelrett på sporplanet.
  3. skal kunne legges til høyre og til venstre, og fjære tilbake til normalstilling.
  4. Ordre om skiftevei gis ved å legge skifteveiens stillere i skifteveiens retning.
  5. Ordre om signalstopp gis ved å legge skifteveiens stillere mot hverandre.
  6. Ordre om utløsning av skiftevei gis ved å legge skifteveiens stillere fra hverandre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon