TRV:06790

ID TRV:06790
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst o) Trykknapp for kunstig togpassasje skal:
  1. være hvit.
  2. fjære tilbake til normalstilling.
  3. Ordre om kunstig togpassasje gis når knappen trykkes inn.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon