TRV:06791

ID TRV:06791
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst p) Trykknapp for kvittering av ankomstvarsling skal:
  1. være sort, eller blå ved kombinasjon med togveislampe.
  2. fjære tilbake til normalstilling.
  3. Kvittering av ankomstvarsling utføres når knappen trykkes inn.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon