TRV:06792

ID TRV:06792
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Stiller for omlegging av sporveksel/sporsperre:
  1. skal ha blått håndtak.
  2. skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
  3. skal kunne legges opp og ned og fjære tilbake til normalstilling.
  4. Ordre om omlegging av sporveksel/sporsperre gis når stilleren legges opp eller ned.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon