TRV:06793

ID TRV:06793
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Stiller for frigivning av sporveksel/sporsperre for lokalomlegging:
  1. skal ha gult håndtak.
  2. skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
  3. skal kunne legges ned og skal forbli omlagt inntil den legges tilbake til normalstilling.
  4. Ordre om frigiving av sporveksel/sporsperre for lokalomlegging gis når stiller legges ned.
  5. Ordre om tilbaketaking av frigitt sporveksel/sporsperre for lokalomlegging gis når stiller legges tilbake til normalstilling
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon