TRV:06795

ID TRV:06795
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Stillere for frigivning av S-lås:
  1. skal ha blått håndtak.
  2. skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
  3. skal kunne legges ned og forbli omlagt inntil de legges tilbake til normalstilling.
  4. Ordre om frigiving av S-lås gis når stiller legges ned.
  5. Ordre om tilbaketaking av frigiving av S-lås gis når stiller legges tilbake til normalstilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon