TRV:06796

ID TRV:06796
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Stiller for høyt skiftesignal:
  1. skal ha rødt håndtak.
  2. skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
  3. skal kunne legges ned og forbli omlagt inntil de legges tilbake til normalstilling.
  4. Ordre om stilling av høyt skiftesignal gis når stiller legges ned
  5. Ordre om tilbakestilling av høyt skiftesignal gis når stiller legges tilbake til normalstilling
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon