TRV:06798

ID TRV:06798
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Stiller og trykknapp for automatisk gjennomgangsdrift:
  1. skal ha hvitt håndtak/hode.
  2. skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
  3. skal kunne legges opp og ned og fjære tilbake til normalstilling.
  4. Ordre om automatisk gjennomgangsdrift gis når stiller legges opp samtidig som trykknapp betjenes.
  5. Ordre om manuell drift gis når stiller legges ned samtidig som trykknapp betjenes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon